Untitled Document  

Untitled Document

 

Dział galerie składa się z trzech (3) grup:

  • Grafika komputerowa - prace powstałe, od początku do końca, wyłącznie przy użyciu komputera i technik generowania obrazu, za pomocą aplikacji 3d oraz odbróbki 2d gallery, photography, graphics,


  • Fotografia - zdjęcia bez ingerencji technik cyfrowej obróbki obrazu, oraz artwork, galerie, photogallery, gallerie, galleries, computer graphics

  • Techniki mieszane - gdzie znajdują się prace powstałe na skutek cyfrowej obróbki fotografii, zeskanowanych przedmiotów, itp. photos, digital picture
Last update: January 1, 2007

You are
visitor

P a g e   o p t i m i z e d:  1 0 2 4 x 7 6 8   I E 5+

Untitled Document
A l l   C o p y r i g h t s   r e s e r v e d    b y   p i o   ©   2 0 0 3 - 2 0 0 4